Dojava stanja vodomjera

Obrazac za brzu dojavu stanja vodomjera.

Pogledaj više…

Prijava kvara na vodovodnim instalacijama

U ovoj rubrici možete naći upute i telefonske brojeve za slučaj kvara na vodovodnim instalacijama.

Pogledaj više…

Učestala pitanja

 • Kako izvršiti promjenu nad vlasništvom priključka?
 • Kako reklamirati račun?

Pogledaj više…

Cijene vodnih usluga

GOSPODARSTVO

Grad Dugo Selo i općina Rugvica

33,90
kn

33,90
kn

 • Usluga opskrbe pitkom vodom - 10,48 kn
 • Usluga odvodnje otpadnih voda - 0,73 kn
 • PDV 13% - 1,46 kn
 • Naknada za korištenje - 2,85 kn
 • Naknada za zaštitu - 1,35 kn
 • Naknada za razvoj - 2,30 kn
 • Ukupna varijabilna cijena – 19,17 kn
 • Fiksna naknada - 30,00kn
 • PDV 13% - 3,90 kn
 • Ukupna fiksna cijena – 33,90 kn

Općina Brckovljani

33,90
kn

33,90
kn

 • Usluga opskrbe pitkom vodom - 10,48 kn
 • Usluga odvodnje otpadnih voda - 0,00 kn
 • PDV 13% - 1,37 kn
 • Naknada za korištenje - 2,85 kn
 • Naknada za zaštitu - 1,35 kn
 • Naknada za razvoj - 1,00 kn
 • Ukupna varijabilna cijena – 17,05 kn
 • Fiksna naknada - 30,00kn
 • PDV 13% - 3,90 kn
 • Ukupna fiksna cijena – 33,90 kn

FIZIČKE OSOBE

Grad Dugo Selo i općina Rugvica

33,90
kn

33,90
kn

 • Usluga opskrbe pitkom vodom - 7,00 kn
 • Usluga odvodnje otpadnih voda - 0,47 kn
 • PDV 13% - 0,98 kn
 • Naknada za korištenje - 2,85 kn
 • Naknada za zaštitu - 1,35 kn
 • Naknada za razvoj - 2,30 kn
 • Ukupna varijabilna cijena – 14,95 kn
 • Fiksna naknada - 30,00kn
 • PDV 13% - 3,90 kn
 • Ukupna fiksna cijena – 33,90 kn

Općina Brckovljani

33,90
kn

33,90
kn

 • Usluga opskrbe pitkom vodom - 7,00 kn
 • Usluga odvodnje otpadnih voda - 0,00 kn
 • PDV 13% - 0,91 kn
 • Naknada za korištenje - 2,85 kn
 • Naknada za zaštitu - 1,35 kn
 • Naknada za razvoj - 0,80 kn
 • Ukupna varijabilna cijena – 12,91 kn
 • Fiksna naknada - 30,00kn
 • PDV 13% - 3,90 kn
 • Ukupna fiksna cijena – 33,90 kn